Przejdź do treści

Bio studio

Odwiedź nasz profil na:

Wybierz język / Choose language:

Zmiana zasad funkcjonowania Kliniki

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzamy zasady przyjmowania pacjentów i klientów, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia wirusem Covid-19.   

Prosimy o punktualne przychodzenia na umówioną wizytę.

  • Do gabinetu przychodzimy pojedynczo bez osób towarzyszących (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawnie oraz niepełnoletnie)
  • Każdy pacjent/klient przed rozpoczęciem wizyty dezynfekuje dłonie, ma mierzoną temperaturę oraz wypełnia ankietę dotyczącą aktualnego stanu zdrowia oraz otrzymuje jednorazową maseczkę
  • Prosimy aby osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji oraz osoby podejrzane o kontakt z osobą zarażoną koronawirusem pozostały w domu. 

Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń.
Firma Biostudio dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu maksymalne bezpieczeństwo. 

Powrót